Jan van Bakel.Rijpstra VVD


Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Terug naar Archief Entr'actes
Terug naar hoofdmenu.

Eindelijk hebben ze het door. Het moest er natuurlijk een keer van komen. Het licht, het eindelijke licht. Je houdt het niet tegen. Het gaat over de mening van die imam over homoseksualiteit. Lees met mij in de krant van heden: Rijpstra meent dat, wanneer strafvervolging en veroordeling zouden uitblijven, het voor het parlement tijd wordt zich te beraden over een nadere bepaling van de verhouding tussen het verbod op discriminatie uit de Grondwet, en de eveneens in de Grondwet vastgelegde vrijheid van meningsuiting en godsdient (NRC 11-05-01). Natuurlijk vergist hij zich met de veronderstelling dat er een veroordeling zal volgen. Je mag in ons land denken wat je wilt en je mag dat zeggen. Als je maar niemand beledigt en geen discriminatie toepast. Beledigd kan iemand zich natuurlijk niet met recht noemen als er een categoriale uitspraak gedaan wordt. Brabanders en (voormalige) katholieken zijn zovaak met kwalijke kwalificaties behandeld, maar ik heb daar nooit wakker van gelegen. Zolang ze mijn naam maar niet noemen, want dan zijn ze zuur, daar kun je gif op innemen. De imam heeft gesproken over homoseksualiteit en daarbij kunnen geen personen aan de orde zijn noch, derhalve, beledigingen. Of discriminatie, want dat is kwalijk maatschappelijk gedrag tegen typisch iemand van deze of die categorie (geaardheid bv.). Discriminatie kan dus ook alleen maar tegen personen worden bedreven. Zo gauw als die scheidsrechter - ik ben effe zijn naam kwijt - van het voetbalveld gestuurd wordt vanwege zijn geaardheid heeft hij recht van spreken. Tot dan toe is het een aansteller die nog eens op de televisie wou komen. (Tussen haakjes: lees over de problematiek ook het oog-openende stukje van Aart Brouwer Moho's en relsjeiks, Groene Amsterdammer 12 mei 2001). En als er wel een veroordeling volgt? Ja, dan zou Rijpstra en de hele tweede kamer zich eens moeten afvragen wat die vrijheid van meningsuiting in onze grondwet, pardon Grondwet, nou helemaal te betekenen heeft. En wat die vrijheid van godsdienst daar in elk van beide gevallen doet. Of heeft die met de hele kwestie niets te maken? Jawel hoor, maar het is niet zeker dat die imam dat weet, want hij heeft nog geen inburgeringscursus gevolgd. Je mag in Nederland altijd zeggen: het is op grond van mijn godsdient dat ik zulke dingen zeg. En dan zegt de rechter: gelijk heb je, want dan mag het.

Ik zou die vrijheid van godsdienst uit de Grondwet schrappen. Iets is in Nederland bij wet verboden of het mag. Geen gezeur over godsdienst als het verboden is, want verboden is verboden. Waarom zou iemand op grond van zijn godsdienst een medemens mogen verminken? Als het mag is het smoesje van de godsdienst overbodig en als het niet mag moet je dat smoesje niet toelaten. Dan wordt het probleem voor Rijpstra dus zeker wat simpeler. Het gaat dan hoogstens nog om discriminatie. Als het ook geen discriminatie is - zoals we al zagen - hebben we alleen te maken met een stukje middeleeuwen in ons midden, met sinterklazen en imams. Maar daar zijn we toch niet bang van zeker? Zie maar eens om u heen en u weet wel beter. Pas als je middeleeuwse rudimenten bestrijdt - dat is: je stelt op het standpunt van onze alom bejubelde verlichting - doe je onze maatschappij echt recht. Voor eens en voor altijd verlost van achterlijke gedachten over homoseksualiteit, over eerwraak, en u weet zelf wat er allemaal voor moeilijks speelt. Weet u nog van vroeger? Toen mocht in bepaalde dorpen de sacramentsprocessie niet op de openbare weg komen. Dat waren andere tijden. Laat Rijpstra maar eens uit de hoek komen.

Jan van Bakel, 11 mei 2001.
janvanbakel.nl

Terug naar boven

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.