Jan van Bakel.Vaginaal

Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Terug naar Archief Entr'actes
Terug naar hoofdmenu.


Vandaag bespreekt Atte Jongstra in de rubriek Onderkast (nee, nee, hoor!) Jelto Drenth De oorsprong van de wereld. Feiten en mythen over het vrouwelijk geslacht (NRC 14-9-2001). We leven in de tijd dat vrouwen met enige trots over haar geslacht mogen spreken. Er gaat, als ik het goed begrepen heb, binnenkort zelfs een toneelstuk door Nederland over "Mijn Vagina". Van september tot december meen ik. Hanneke Groenteman heb ik er ook al over gehoord. Dat schijnt een belangrijke ontwikkeling te zijn in onze cultuur, die vrijheid. Jongstra houdt zich niet zozeer met de fysica bezig maar meer met de benamingen. Samen met zijn medeleden van een lexicofielenclub. Via email, dus dan begrijpt u het wel. Van mij mag het natuurlijk, want je kunt overal wat van opsteken. Zolang als je waarheid spreekt mag je alles zeggen.

Ergens over de helft gekomen lezen we bij Jongstra echter iets wat er naast zit. Het is geen lexicofilie, dus zijn vakkennis is niet in het geding, maar toch. Hoort u maar: Zo beschrijft hij het Middeleeuwse wantrouwen jegens lust, de onthoudingspropaganda van de H. Hieronymus, en de onbevlekte ontvangenis, een sprookje dat zo populair werd dat ook Maria zelf er volgens de apocriefe boeken een product van was. Ja, leest u het eerst nog maar eens over voor u verder gaat. Wie die "Hij" is doet hier niet ter zake. Drie dingen, begrijp ik : 1. het Middeleeuwse wantrouwen jegens lust, 2. de onthoudingspropaganda van de H. Hieronymus, en 3. de onbevlekte ontvangenis. Goed, onder andere de onbevlekte ontvangenis dus : ... een sprookje dat zo populair werd dat ook Maria zelf er volgens de apocriefe boeken een produkt van was. Afgezien van de onzinnige gedachte dat de onbevlekte ontvangenis tevoren al een algemeen bekend theoretisch concept was, dat vanwege zijn populariteit op Maria werd toegepast, zou je nog kunnen denken dat er enige redelijkheid schuilt in de idee dat Maria daar een produkt van was. Het produkt. Dus moet Maria zijn ontvangen (en niet hebben) en wel onbevlekt. Wat we ons bij dat laatste moeten voorstellen is vers twee. Atte denkt niet aan in onbevlekte staat maar aan zonder bevlekt te worden, dat wil zeggen zonder bevlekking, misschien : door de coïtus. Het overbekende idee van de ongeschoolden. Het wordt dus wel een verward betoog : Wat ik evenmin kende was een vrouwelijke pendant van de ongelovige Thomas. Een vroedvrouw was niet aan het verstand te peuteren dat Maria onbevlekt was ontvangen, ging over tot hymencontrole, en werd door God geslagen met een lamme arm. Begrijpt u het nog? Niet? Herinner u dan dat het gaat om de vagina. Thomas, die zegt: Zo ik in zijn handen de wonden der nagelen niet zie, en mijn vinger niet leg in de plaats van de nagelen, en mijn hand niet in zijn zijde steek, dan geloof ik het niet. (Johannes 20-25). Atte denkt dus aan een hymencontrole bij Maria om na te gaan of zij onbevlekt ontvangen had i.p.v was. Doodgewoon dus een lexicofiel die het verschil niet kent tussen de begrippen "onbevlekte ontvangenis" en "maagdelijke geboorte". Een lexicofiel die het vak nog moet leren raadpleegt het WNT : "Onbevlekte Ontvangenis, term in de godgeleerdheid: zonder de smet der erfzonde; lat. immaculata conceptio (verg. ONBEVLEKT) . || Jonger dan de Maria-feesten, die wij reeds noemden, is dat van de onbevlekte ontvangenis der heilige maagd, ... dat op 8 Dec. was geplaatst, MOLL, Kerkgesch. 23, 241." Precies negen maanden voor Maria geboorte.

Jan van Bakel, 14 september 2001.
janvanbakel.nl

Terug naar boven

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.