Jan van Bakel.Voor Loek van Lucas

Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Terug naar Archief Entr'actes
Terug naar hoofdmenu.


  Ziet hier (beminde vrient) wat de mensche doet
  Een recht gheluckigh leuen hebben op der aerden
  T'hebben eenen gheest gherust, onnoosel en vroet,
  Ieugdigh, ghesont lichaem, wel te paerde en te voet.

  Nemmermeer processen hebben, noch twist anvaerden:
  Goet, ghesont huus en hof, ooc huusgesin van waerden:
  Vier, ende vrienden sijns ghelijke hebben eenpaer:
  Niet te seer versnott sijn op tdrinken, tspel oft paerden.

  Snachts sijn sonder sorghen, ende ooc inden dag niet zwaer:
  T'hebben een goede huusvrauwe, en goe' kinders van haer
  Niet te begheeren de doot, noch vreesen voor tsteruen.

  Hier hebdy nu de conditien allegaer
  Die de menschen maken hier gheluckich voorwaer:
  Maer God helpse die daer af den meesten hoop deruen.

  Uit Den Hof en Boomgaerd der Poësiën (1565) van Lucas de Heere,
  Schilder-dichter te Gent (1534 -- 1584).


  Ik zal je zeggen, vriend, wat of de man
  een mooi geluk bezorgt hier op de aarde:
  kalmte van geest, zachtmoedigheid, verstand,
  gezondheid, jeugd, een lijf voor sport en paarden.

  Geen ruzies of gedoe met advocaten,
  wat geld, een huis, een tuin, goede penaten,
  vuur, vrienden zoals jij om mee te praten,
  geen drankzucht en het gokken kunnen laten.

  's Nachts slapen zonder zorg en overdag
  ook niet tezeer door zwarigheid gehinderd.
  Een vrouwtje om je heen en brave kinders,
  geen doodsvrees ooit, leven zolang het mag.

  Voor zulke dingen is geluk te koop,
  maar, wee de mens, hij mist er vaak een hoop.

  Vrijelijk herdicht voor het Liber Amicorum van Loek de Heer
  door Jan van Bakel (1997).


Jan van Bakel, 21 december 2001.
janvanbakel.nl

Terug naar boven

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.