Jan van Bakel.De wereld van Bush

Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Terug naar Archief Entr'actes
Terug naar hoofdmenu.


Op de teletekst van 14 januari lees ik

    Een Amerikaanse president Bush is flauwgevallen toen hij in een Wit Huis naar de footballwedstrijd op een televisie keek. Hij viel daardoor van een bank. Medisch onderzoek wees uit dat er niets ernstigs aan een hand was.
Uit het gebruik van de lidwoorden kun je altijd duidelijk aflezen hoe een wereld in elkaar zit. Als ik in deze laatste zin zeg de wereld, is voor iedereen duidelijk dat ik net als de lezer aanneem dat er één en niet meer dan één wereld bestaat waarin wij allemaal samen leven. Gebruik ik een, dan laat ik in het midden hoeveel werelden er bestaan en pretendeer ik dat, over wat voor of welke wereld dan ook wij praten, de gedane uitspraak altijd geldig is. Het bepaalde lidwoord geeft aan dat in de wereld waarin spreker en hoorder zich samen bevinden er geen mogelijkheid van misverstand is waarover ze het samen hebben. Zo is het in dorpsgemeenschappen van de oude stempel zo gesteld, dat duidelijk is waarover het gaat als ze praten over de pastoor, den dokter, den burger, de schoenmaker of de stier. Als de geciteerde tekst voor iemand vreemd aandoet is de oorzaak dan ook gelegen in de vreemde eigenschappen van de wereld waarover het gaat. Het is kennelijk kwestieus wie of wat bedoeld wordt met een Amerikaanse president Bush, met een Wit Huis (of althans waar die hoofdletters op slaan), met een bank en met een hand. Doordat al die zinsdelen onbepaald zijn wordt de wereld waarin alles zich afspeelt een heel bijzondere. In elk geval is het niet de wereld die wij kennen met zodanige precisie dat we er niet meer over hoeven na te denken welke dat is. Het enige wat in deze wereld zo vast is als een huis is de dagelijkse footballwedstrijd, die kennelijk altijd wel op een of andere televisie te zien is. En natuurlijk dat die president, welke dat dan ook mag geweest zijn, niet beschadigd was aan één van zijn handen, aangenomen dat er dat toch gewoon twee waren.

Maar, lieve lezer, ik heb een toer gebouwd. De tekst luidde niet zo als die boven staat, maar wel als volgt:

    De Amerikaanse president Bush is flauwgevallen toen hij in het Witte Huis naar een footballwedstrijd op de televisie keek. Hij viel daardoor van de bank. Medisch onderzoek wees uit dat er niets ernstigs aan de hand was.
En u ziet, zo zijn we weer thuis. Alles speelt zich af in de ons zo vertrouwde wereld. Nergens wordt door gebruik van lidwoorden iets in de ruimte opgehangen wat in ons standaardmodel vast is, en evenmin wordt er iets als vastigheid voorgesteld dat voor ons enige hachelijkheid heeft. Maar iets bijzonders is er toch wel aan de mededeling. Mijn mond althans viel open toen ik me realiseerde dat Bush op de bank zit als hij televisie kijkt. Net een mens.

Jan van Bakel, 14 januari 2002.
janvanbakel.nl

Terug naar boven

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.