Jan van Bakel.Is 't nou duidelijk?

Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Terug naar Archief Entr'actes
Terug naar Hoofdmenu


Het spreekt voor zichzelf dat u dat ook allemaal bijhoudt. Maar mocht u het vergeten op te schrijven dan ben ik er altijd nog. Deze week kwam het, met dezelfde post zowat, twee keer op mijn deurmat terecht. De ene keer was het Prof. Dr. J.M.G Kauer die zijn afscheidsrede hield onder de titel Gevoel voor Verhoudingen (Nijmegen, 26 april 2002) en die op blz. 37 schreef : Aan het einde gekomen van dit afscheidscollege stel ik er prijs op enige woorden van dank uit te spreken. Het moge duidelijk zijn dat ik hierin niet iedereen persoonlijk kan betrekken. Wat heeft dat nou weer te betekenen? Het moge duidelijk zijn? Is er iets dat we gemist hebben? Wat is er in hemelsnaam allemaal gezegd dat ons ontgaan is en waaruit we hadden moeten concluderen, dat de spreker straks in zijn dankwoord zich ernstig zou moeten beperken? Als een spreker iets heeft uitgelegd kan hij misschien met een vaderlijke toon zeggen: kinderen, ik hoop nou wel dat jullie het (eindelijk) begrepen hebben. Is hij een beetje strenger van toon, dan kan hij zeggen: uit wat u allemaal hebt gehoord en door mijn nauwgezette uitleg daarvan moet duidelijk zijn geworden dat huppeldepup. Dat zegt tegenwoordig niemand meer, want iedereen blaat van moge, maar het moet toch duidelijk zijn, niet uit wat ik hier schrijf maar gewoon als je je gezond verstand gebruikt, dat een sprekerd die zoiets zegt iets moet hebben uitgelegd waaruit de duidelijkheid van huppeldepup noodzakelijk volgt?

En dan volgt de tweede klap. Ik lees in het Tijdschrift Zenit van mei 2002, bladzijde 205 derde kolom bovenaan, waar Eddy Echternach - weliswaar als vertaler, dus Joost mag weten wat er eerst gestaan heeft - schrijft: Het moge duidelijk zijn dat dit tot de nodige verwarring kan leiden. Ik direct teruglezen in de vorige alinea's. Het is allemaal niet eenvoudig, want het gaat over het meten van het tijdsverschil tussen de aankomst bij ons op aarde van dezelfde fotonenbundel die afkomstig is van een bepaalde quasar en die ons bereikt zowel linksom als rechtsom t.o.v. een grote massa die als lens werkt. De ene route kan nl. langer zijn dan de andere. Vandaar dat tijdsverschil. Tot verwarring leidt het allemaal niet bij mij, tenzij de auteur die term ook gebruikt voor een zekere mate van tekortschietend (falend) begrip. Okee, ik snap het misschien niet helemaal, maar Het moge duidelijk zijn? Het is voor mijzelf inderdaad duidelijk dat ik niet alles precies begrijp, maar daar hoeft de spreker of schrijver of vertaler zich toch niet tegenaan te moeien? Trouwens, tot de nodige verwarring leiden kan niet doelen op de "verwarring" die zich meester maakt van zijn lezers. Waar slaat het allemaal op? Bedoelt hij eigenlijk niet gewoon: jullie, beste lezers, zullen wel inzien dat alles wat er bij die moeilijke metingen moet gedaan en berekend worden makkelijk zelfs de geleerde astronomen in de war kan brengen? Laat hij dat dan gewoon zeggen. En laat hij niet zo aanstellerig gaan stamelen over zijn hoop dat iemand iets wil of zal begrijpen dat hij zelf helemaal niet heeft uitgelegd.

Het zal wel duidelijk zijn dat ik mij met enige hardnekkigheid blijf ergeren aan de stupiditeit die menig schrijver brengt tot een vruchteloos pogen om een hoge kwaliteit van stijl en betoogtrant te bereiken door het nablaten van wat zelfs te dwaas is voor voetbalverslaggevers. De kans dat de hoogvliegerij eerder bij die voetbaljournalisten te bewonderen was dan bij mensen als de beide geciteerde geleerden is, schandelijk genoeg, groter dan nul.

Jan van Bakel, 28 april 2002.
janvanbakel.nl

Terug naar boven

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.