Jan van Bakel.De eindexamens MO

Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Terug naar Archief Entr'actes
Terug naar Hoofdmenu


Het is de taak van de media de samenleving te weerspiegelen. Zo zien ze dat kennelijk en dat is de reden dat ze in moeilijkheden komen als de samenleving in moeilijkheden is. Neem nou bijvoorbeeld die eindexamens van de middelbare scholen. Van de ene kant zou je op basis van het algemene geklaag over de verloedering van het onderwijs kunnen denken dat het maar goed is dat er eindexamens worden afgenomen, en strenge ook, om nog zoveel als mogelijk is te garanderen dat de ellende niet voert tot een hoop half opgeleiden in het universitaire vervolg-onderwijs. Waarschijnlijk kunnen ze daar zelfs binnen het bachelor en master-systeem zich niet snel genoeg aan het dalende peil aanpassen, dus dan krijg je bij de master-scripties hetzelfde verschijnsel als bij die eindexamens: alles zakt of alles stroomt ongekwalificeerd door naar hoger. Maar daar staat wel tegenover dat het tegenwoordig een eis aan de pers is om de eindexamens zoveel mogelijk te ontmaskeren als mishandeling en imbeciel gestuntel. Zo gauw zitten die kinderen niet in grote zalen naar hun blanco papier te staren of de pers meldt 's anderendaags dat het buiten te lawaaierig was om te kunnen nadenken, dat de leraren te irritant door de zalen sloften (of met hun potlood zaten te tikken!), dat de opgaven niet deugden enzovoort. Ik kan me uit mijn eigen tijd als leerling of als leraar niet herinnereren dat de krant de eindexamens ooit een woord waard keurde, maar tegenwoordig zijn de kandidaten gedurende enkele weken één grote beklagenswaardige horde van slachtoffers. Nog gek dat het nieuwe beroep eindexamenslachtoffersletselschadeadvocatuur nog niet is gemeld. Of heb ik weer iets gemist?

Harry van Bommel (kamerlid SP) heeft het allemaal goed begrepen. Maar bovendien is hij zo intelligent om een heel bijzonder extra puntje in het geding te brengen. En dan bedoel ik niet het woord havisten natuurlijk. Lees maar mee als hij schrijft over het examen Nederlands (havo):

    Nog steeds slaagt men er niet in teksten aan te bieden die aansluiten bij de actualiteit of de belevingswereld van de havisten. De eerste tekst komt uit Trouw medio 1999 en bevat een klaagzang over "de teloorgang van de stilte in de Randstad". Alsof de gemiddelde zeventienjarige op zoek is naar stilte. Integendeel, hij zoekt juist de stad en de drukte (NRC 22-05-02).

En hij blaat verder:

    "Voor de moderne toerist geldt dat hoe méér hij kan bezoeken, hoe minder hij ziet. Ook dat vinden jongeren volgens mij geen probleem.
Als Harry had geweten dat hij hier een heel bijzonder nieuw punt maakt, had hij zeker wat meer reliëf in zijn betoog gebracht. Het is duidelijk dat hij in de onderwijsvernieuwing en -verbetering het beleid wil richten op: aanpassing aan de leefwereld van de leerlingen. Geen ingewikkeld gedoe meer over dingen van andere orde of niveau.

De redactie van de NRC kent de samenleving met al haar hypes. Onder het opstel staat: Klachten over je examens? Mail je ervaringen naar examen2002@tegenspraak.nrc.nl. Voor klachten over Van Bommel is het nou natuurlijk te laat.

Jan van Bakel, 24 mei 2002.
janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven