Jan van Bakel.Alles is discriminatie

Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Terug naar Archief Entr'actes
Terug naar Hoofdmenu


Als u het goed vindt, kijk ik samen met u toch nog even kritisch naar artikel 1 van onze grondwet:

    Artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
De reden is dat ik er een beetje aan ben gaan twijfelen of dat niet overwegend verkeerd gelezen, dan wel - wat erger ware - bewust verkeerd geïnterpreteerd wordt. Ik heb er al eens iets over opgeschreven, maar dat kan geen kwaad. Dan weet u bijvoorbeeld bij voorbaat of u verder moet lezen of niet. Laten we beginnen met wat duidelijk is. Kennelijk is "discriminatie" het tegendeel van "in gelijke gevallen gelijk behandelen". Behandelen is iedere vorm van handelen met een persoon of zaak als object. Je behandelt een mens voor bronchitis, je behandelt een raamdorpel tegen verrotting. Nooit is behandeling iets van verbaal gedrag, behalve in sommige beroepen waar je iemand moet behandelen door hem op bepaalde wijze te bepraten. Niet voor niets worden woorden en daden in onze cultuur scherp onderscheiden. Van behandelen wordt ook gesproken tezamen met een bijwoord: iemand hooghartig behandelen, iemand liefdevol behandelen. Het grondwetsartikel verbiedt het iemand op grond van zijn godsdienst-enzovoort anders te behandelen dan iemand anders met op dat punt andere kenmerken. Iemand met de eigenschappen a t/m j en godsdienst-(enzovoort)-X mag je dus niet anders behandelen dan iemand met die eigenschappen a t/m j en godsdienst-(enzovoort)-niet-X. Iemand die aan bepaalde eisen voldoet mag je niet uitsluiten van het fluiten bij een voetbalwedstrijd op grond van bv. zijn levensovertuiging. Allemaal heel duidelijk lijkt mij.

Maar wordt het toch niet een beetje moeilijker als je dat stukje godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook nauwkeurig bekijkt? Dat betekent immers: "wegens godsdienst (...) of wat dan ook". Beter nog: "wegens wat dan ook". Wat dan ter interpretatie voorligt is een artikel dat luidt:

    Artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens wat dan ook is niet toegestaan.
Klaarblijkelijk betekent discriminatie dus "verschil maken". Met een gewoon gezond verstand begrijp je dus: Verschil maken is iemand in gelijke gevallen wegens wat dan ook anders behandelen en dat is verboden. Dan blijft de vraag over: wat zijn gelijke gevallen? Ik neem als voorbeeld die man met die zweetvoeten die in de bibliotheek zijn schoenen uitdeed. Hij werd geweerd. Laten we zeggen: hij had de eigenschappen a-r PLUS daarbij zweetvoeten-en-schoenen-uittrekken. Iemand anders had de eigenschappen a-r PLUS iets anders. Hoe bepaal je wat tot het gelijke behoort en wat tot het andere? Waarom kun je niet die PLUS naar rechts verplaatsen, zodat er geen sprake meer kan zijn van gelijke gevallen?

Zou het dan beter zijn een grondwetsartikel te formuleren dat zegt:

    Artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht noch wat dan ook mag ooit medebepalend zijn voor de wijze van behandeling.
Ik zie het lijk al drijven. Goed dat u er bent, want ik kom uit zulke dingen niet uit.

Jan van Bakel, 8 juli 2002.
janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven