Leve de Onzin


Terug naar hoofdmenu
Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Archief Entr'actes

Beginselen zijn beginselen. In Nederlandse kranten moet alles gezegd kunnen worden. Tot en met de meest hilarische onzin uit hand en hoofd van Ali Ahmad in zijn artikel getiteld Sharia-wetgeving heeft ook goede kanten (NRC 23 aug 2002). Het hoort kennelijk tot het nieuwe beleid van de redactie te zorgen voor opstelletjes die een beetje antipolariserend kunnen werken. Dat doen ze met het gedachtegoed van de LPF, met de ad hoc wetsaanpassingen en -oprekkingen voor de verdachte Volkert, wiens volle achternaam alleen in de dagen na 6 mei eventjes in de kranten verscheen. En dat doen ze nou, en trouwens al eerder ook, met het gedachtegoed uit de islamitische wereld, dat meer en meer nuancerend wordt geanalyseerd. De ondertitel van het opstel luidt Critici zouden zich moeten richten op modernisering van het islamitische recht. Iets van gelijke strekking zeiden de roomsen ook toen het einde van onze eigen middeleeuwen in zicht kwam door de eerste tekenen van de aanstormende reformatie. Waarschijnlijk zongen ze hetzelfde liedje toen de verlichting en de Franse revolutie om zich heen grepen en ze doen het nog steeds, hoewel zelfs de 8-mei-beweging nou haar zieltogende bestaan niet meer schijnt te kunnen rekken. Voor de islam duren de middeleeuwen nog steeds voort, maar in plaats van een revolutie te verkondigen die een nieuw tijdperk zou kunnen openen volgt de sharia-advocaat uit Nigeria de weg van pappen en nathouden. Niks veranderen aan de grondslagen maar de aandacht vestigen op iets anders: als ze nou eens zouden proberen in de sharia iets in te bouwen waardoor die verdraagzamer, opener en aanvaardbaarder wordt voor niet-moslims. Alsof die daarom hebben gevraagd. Alsof die daarop zitten te wachten. Nog verdraagzamer, openener en aanvaardbaarder, zou ik zeggen. Zodat christelijke busbedrijven bijvoorbeeld niet meer worden ontraden. Zag U daar al reikhalzend naar uit? Maar uw aandacht, zegt Ahmad, voor amputatie en steniging, hoe gerechtvaardigd ook, "verbloemt" het feit dat het leeuwendeel (Goed zo, Ali, met een -n-!) van de sharia-zaken betrekking heeft op familiekwesties en op het gewone handelsrecht. Daartussen mag toch best hier of daar een harde klap vallen. Of een paar stenen?

Denk trouwens ook eens na over de volgende uitspraak: De spanningen die het islamitische recht met zich meebrengt zouden misschien gerechtvaardigd zijn als de wetgeving zich richtte op het grootste probleem van Nigeria: de corruptie bij de overheid. Die spanningen zijn het gevolg van - en bestaan in - de kritiek op amputatie en steniging. Die kan dus volgens Ahmad pas met recht uitgesproken worden als de sharia zich ook bezig gaat houden met corruptie bij de overheid. En tot dan toe moeten ze niet zeuren. En daarna zorgt een niet-corrupte overheid voor de amputaties en voor de juiste maat stenen.

Jan van Bakel, 24 augustus 2002

janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven