Permanente discussie


Terug naar hoofdmenu
Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Archief Entr'actes

U weet dat ik geen man van de politiek ben. De politiek neemt definitieve beslissingen omtrent dingen waarover langer had moeten worden nagedacht, en lijkt daardoor typisch iets wat op z'n best later nog eens aan de orde zou kunnen komen. Van de andere kant weten politici donders goed dat je soms beter de indruk kunt wekken dat je ergens iets aan doet dan werkelijk tot handelen over te gaan. Dan kiezen ze de weg van de halfzachten en gaan een brede discussie aan. Zo ging dat vroeger met de kernenergie en zo zal het nu waarschijnlijk gaan rond normen en waarden.

Een eenvoudige constatering die de noodzaak tot discussie eerder dan tot politiek optreden aantoont is de volgende. Als je alleen op de wereld bent bestaat het probleem van normen en waarden niet. Alles wat jou goeddunkt is goed. Er is maar één criterium, één instantie, en dat ben jij zelf. Zodra er een tweede in het spel is evenwel, rijst er een probleem, dat je evident en onherroepelijk samen moet oplossen. Zonder politiek zullen er bij zo'n operatie geen fouten worden gemaakt. Er komt misschien weinig terecht van de onderneming, maar er worden althans ook geen kwalijke maatregelen getroffen. In onze situatie van het moment kan de politiek zonder 'n praktische oplossing - meer dus dan een discussie - niet leven. Er zal iets moeten gebeuren. Waarden moeten dan maar als mythische categorieën van hogerhand worden gedefinieerd en het volk zal ernaar hebben te leven en te handelen.

Maar er is een andere oplossing, zij het eentje van de lange termijn. Je schept voor de jeugd van alle maatschappelijk en religieuze overtuigingen een langdurige opvoedingssituatie waar onder andere ook de correcte maatschappelijke discussie wordt onderwezen en gepraktiseerd. Met wederkerig respect en zonder dwang van onkritiseerbare instanties als Boeken en Goden. Je neemt daarvoor één enkele politieke machts-beslissing. Je sluit je, net als Spinozawinnaar Henk Barendregt (NRC 7-9-2002) aan bij het streven van de Stichting 108+ en je maakt het parlement politiek verantwoordelijk voor de inhoud van alle gesubsidieerd onderwijs in Nederland. En je bepaalt dat aan de leerplicht alleen daarbinnen kan worden voldaan. Er is geen reden om te vrezen dat aldus niet overwegend het soort mensen zal worden gevormd dat je in onze maatschappij wenst of wenst te tolereren. Uiteraard laat je daarnaast allerlei ander, ongesubsidieerd onderwijs toe, waar de kinderen van alles kunnen leren, eventueel tot vliegtuigbesturing aan toe. Maar wel in hun eigen tijd of die van hun ouders. Wie aan zo'n oplossing niet wil meewerken heeft een dubbele agenda. Had u al iets vernomen over de petitie die hierover op 10 september aan het parlement werd aangeboden?

Jan van Bakel, 2 oktober 2002

janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven