Jan van BakelOns Onderwijs


Terug naar hoofdmenu
Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Archief Entr'actes

Een onorthodox denker wordt Alain Finkielkraut (Parijs 1949) genoemd. Wat zou dat zijn? Het tegengestelde van een orthodox denker natuurlijk. Iemand die recht in de leer is. Gelukkig dus maar voor hem, denk ik dan. Denk overigens niet dat ik zijn werk ken. Ik lees alleen Ger Groot over hem in Twee Zielen (2e druk, Sun 1999). En daaruit citeer ik even een paar opmerkingen die we tegenwoordig in Nederland met zijn dwaze discussie over normen en waarden goed kunnen gebruiken. Dwaze discussie? Voorzeker. Alsof we niet weten wat er goed en fout is in de maatschappij en alsof het er niet veel eerder om gaat de lieve burgers op een nette en consistente wijze - en op een wijze die we een beetje samen kunnen controleren! - te laten kennismaken met algemeen gangbare opvattingen en inzichten daaromtrent. Dat wil dus zeggen: om ons onderwijs. Waarbij blijkt dat het dan tegelijkertijd moet gaan over de kwestie van de multiculturele samenleving. Een verband dat Balkenende nog niet heeft gezien, naar het schijnt. Tenminste niet zoals Finkielkraut dat ziet. Ik citeer dus:

    «Het gaat er mij niet om, dat iedereen als het ware in eenzelfde gietvorm moet worden gegoten. De diversiteit in de samenleving is een groot goed. Maar, zoals de essayist Paul Thibaud [die ooit streed voor de dekolonisatie van Algerije] gezegd heeft: er is een plek nodig waar de eenheid thuis is en dat is de school. Hoe diverser de samenleving is, des (te) belangrijker wordt het een bepaalde eenheid te handhaven, opdat de mensen ondanks alles bepaalde dingen blijven delen» (blz. 96).
Ik ben zo vrij de inhoud van die eenheid op te vatten als de inhoud van onze normen en waarden, kennis-waarvan naar algemeen gevoelen zozeer ontbreekt in onze omgeving. Balkenende kan dus beter afzien van zijn televisie- en verkiezingsoffensief om zich liever rustig en bescheiden te richten op de lange termijn. Dat wil zeggen: zijn kroonjuweel van het door levensrichting bepaalde onderwijs een principieel andere rol geven: belastinggeld en maatschappelijke relevantie alleen nog voor een door de overheid gecontroleerd seculier, openbaar onderwijs. Ach, ik heb het al vaker gezegd. Als u soms in omstandigheden verkeert waar zoiets met nut onder de aandacht kan worden gebracht ... Afijn, u ziet maar. Vergeet natuurlijk niet te benadrukken dat ander onderwijs uiteraard vrij blijft. Maar wel zelf betalen natuurlijk.

Jan van Bakel, 2 januari 2003

janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven