Opzettelijke mishandeling


Terug naar hoofdmenu
Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Archief Entr'actes

Een tijdje geleden hebben ze in Nederland het woord huwelijk met behulp van wetgeving een andere inhoud gegeven en nu blijkt dat ook met het woord mishandeling te gebeuren. Of al lang geleden gebeurd te zijn. Laat ze maar schuiven die wetgevers. Lees met mij in de krant van heden naar aanleiding van het ja-of-nee-proces tegen F. Spooren:

    Tussen 1 mei en 12 mei 2003 heeft Spooren volgens de officier van justitie geprobeerd jonge jongens opzettelijk zwaar te mishandelen door in het Anne-Frank-plantsoen in Eindhoven onbeschermde seks met hen te hebben, terwijl hij besmet was met het hiv-virus, dat aids veroorzaakt.
    (NRC 26-8-2003, 2)
Even goed meelezen. De officier zou kunnen bedoelen dat F.S. plannen tot zware mishandeling had en het effect probeerde te bereiken door het hebben van seks met de beoogde slachtoffers. Maar dat kunnen we van een officier niet verwachten, omdat het een interpretatie zou zijn over de dader. Waartoe hij niet geroepen is. Er wordt dus iets anders bedoeld en wel dit. De officier zegt dat wat F.S. door het hebben van seks in een bepaalde toestand doet uiteraard gelijkgesteld moet worden met een poging tot zware mishandeling. Dat hebben van seks van de dader heeft dat karakter noodzakelijk door het feit dat hij besmet is met hiv. Deze inwendige virologisch te kenmerken toestand bepaalt dus het karakter van die bepaalde handeling als iets opzettelijks en wel in het bijzonder als een poging tot mishandeling (en wel zwaar). Nog eens: als je seks hebt met iemand wordt dat in die toestand van besmetting, beter gezegd door die toestand, noodzakelijk tot opzettelijke mishandeling. Dat virus moet dus een directe en noodzakelijke invloed op iemands geestesgesteldheid hebben, meer in het bijzonder op zijn wil en intenties. Immers van mishandeling kan alleen gesproken worden wanneer het bij voorbaat het doel is in het hoofd van de dader ofwel wanneer een beoordeling achteraf tot die conclusie voert vanwege de aard van de gevolgen. Kennelijk gaat de geestelijke status van de dader over tot opzettelijkheid, beter gezegd misschien - want van opzettelijkheid kan alleen sprake zijn wanneer een daad wordt gepleegd - plant bij voorbaat het oogmerk van mishandeling in zijn hoofd voor gevallen dat hij seks heeft. Het virus is dus geen oorzaak van het hebben van seks, maar het maakt het eventuele hebben van seks wel tot ... puntje puntje. Het kan maar duidelijk gezegd zijn.

Grovere onzin zul je niet gauw ergens aantreffen. Al was het alleen maar natuurlijk omdat door het formuleren van dat karakter van noodzakelijkheid de wilsvrijheid van de dader wordt weggedefinieerd. Maar bovendien kan van mishandeling alleen maar sprake zijn wanneer bepaalde kwalijke gevolgen voor het slachtoffer optreden. Maar er is natuurlijk nog niks waargenomen. En als het waarneembaar wordt zou je nog moeten bewijzen dat die man dat beoogd heeft. En zoiets niet voor het gemak in de wet zetten. Het lijkt hier Guantanamo wel. Laten we het houden op een gebrek aan ernst bij het liefdebedrijf.

Jan van Bakel, 26 augustus 2003

janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven