Jan van BakelPlatoons


Terug naar hoofdmenu
Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Archief Entr'actes

  Platoons

  Goed zo mijn jongen! Dat is flink! Zo moet het!
  En ziehier nu wat duidelijk is gebleken
  wat voor de staat bevorderlijk zal zijn,
  want het bedrijvende wordt inderdaad
  begrijpelijk, mijn beste Theaetetus.
  En evenmin dient men te proclameren,
  de hand te leggen op een argument,
  dat ik een zak vol argumenten ben
  zonder zelf iets te zeggen dat van mij komt.
  Zoiets kan allerminst een grofheid zijn.

  Dus kennis en geleerdheid is hetzelfde.
  Daarmee spreekt ge de absolute waarheid.
  beter dan veel grijsaards met lange baarden.
  Ge zijt wel door en door een redenminnaar.
  Hoe zou ik me dat niet herinneren?

  Dat laatste komt mij meer waarschijnlijk voor,
  daar het per definitie stromend is.
  Dunkt u niet dat uw uitspraak daarop neerkomt?
  Pak liever dus mijn eigen stelling aan,
  nu weer op dit precieze ogenblik.
  En ik zal u de reden ervan zeggen.
  Wil ik dat bij een jongeman beproeven?
  Ge zijt ook nog zo jeugdig, jongenlief.

 

Jan van Bakel, 21 september 2004

janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven