Jan van BakelMeebetalen


Terug naar hoofdmenu
Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Archief Entr'actes

Het zal er toch op neerkomen dat ik het zelf weer moet uitleggen. Meebetalen betekent: mede de kosten dragen voor iets wat jou persoonlijk niet aangaat, zeker niet in eerste instantie. Je kunt pas zeggen dat iemand moet meebetalen voor zijn eigen dagelijkse hoeveelheid bier waneer erkend wordt dat die kosten in eerste instantie door iemand anders dienen te worden gedragen. Is dat niet zo, dan zeg je: betaal jij je eigen bier maar. Is dat wel zo, dan is er natuurlijk grond voor verweer van iemand die zijn oude rechten in rook ziet opgaan. Met deze summiere introductie is volslagen duidelijk dat de politieke uitspraken van Wouter Bos over de AOW moeten worden gekwalificeerd als misleiding, subsidiair bedrog, subsidiair verraad. Het ene al erger dan het andere. Bos weet dat natuurlijk zelf ook wel. Boosheid bestaat niet zonder doortraptheid. Hij vlucht dan ook niet zonder reden in verhullende termen: we moeten de AOW fiscaliseren, zegt hij. Nieuwe naam voor een nieuw misdrijf. Het betekent niet alleen dat hij het wezenlijke kenmerk van de AOW, namelijk dat het een pensioen is, afbreekt, hij geeft ook de hele onderneming van Drees en Romme een doodschop. Wat heb ik met die brave collega van mij, natuurkundeleraar en KVP-er, in de vroege jaren vijftig van de vorige eeuw niet moeten redetwisten om hem af te brengen van zijn idee dat het echt om een pensioen ging: premie betalen aan een instantie die jouw centen bewaart en dan later, afhankelijk van het noodlot korter of langer, een toelage ontvangen. Profetisch geaard als ik ben wist ik toen al dat het om een verkapt nieuw soort belasting ging. En Wouter-de-aap komt nu eindelijk grimlachend uit die mouw van Drees tevoorschijn.

Wanneer ze in Nederland eerlijk tewerk zouden zijn gegaan, hadden ze gezegd: De AOW is een pensioen. Als je gedurende een bepaalde tijd premie hebt betaald krijg je op je 65-ste een pensioen uitbetaald. Daarover hoef je natuurlijk geen belasting te betalen, want belasting innen doen we zelf en we nemen natuurlijk niet met de andere hand terug wat de ene geeft. (Van je zakgeld werd vroeger ook nooit kleedgeld afgetrokken.) Maar zo zijn ze niet, hoor. Je moet in ons land zelfs vrezen dat ze in slechte tijden schennig de hand slaan aan onze centen die in bewaring zijn bij het ABP. Werkelijk waar! Als Bos een kerel was zou hij daarom vandaag zeggen: luister eens hier, lieve arbeiders, we kunnen die heilige belofte van Vadertje Drees destijds niet meer waar maken. We geven geen AOW meer. Als je onvoldoende inkomen hebt op je oude dag krijg je van ons een uitkering. Oude rechten worden gehandhaafd. Om duidelijk te laten zien waar het ons om gaat zullen we de belastingen verhogen. Maar om anderzijds eerlijk spel te spelen zullen we in het vervolg op onze belastingdiskettes niet meer vragen om opgave van wat jullie ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Dat zijn immers jullie eigen centjes.

Maar zo'n kerel is het niet. Verwacht niks van hem. Als ik mijn stem weer eens in het geding breng in die handel zal ik het U laten weten.

Jan van Bakel, 15 mei 2006

janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven