Jan van BakelVader en zoon


Terug naar hoofdmenu
Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Archief Entr'actes

16 juni 1985      

Voordat ik het vergeet zal ik opschrijven dat de vier jonge merels op 7 juni, juist een maand nadat het eerste ei werd gelegd, uit het nest verdwenen zijn. Hoe weet ik niet, want ik heb ze het nest niet zien verlaten. Wel weet ik dat op 8 juni het nest voor de eerste keer door mij in verlaten staat werd aangetroffen. Er was geen enkele reden te denken dat de jongen op onregelementaire wijze waren verdwenen. Hoewel ik dagenlang toch met enige zorg heb rondgekeken of ik ergens een zwaarzwoegend ouderpaar zag met vier hardleerse en hard-vretende jongen. Maar ik zag ze niet. Vele dagen later zag ik eindelijk een merel met een tweetal jonge kerels, nog niet zo schichtig als oude vogels maar wel al zo groot en zo goed in staat tot vliegen dat ze geen gevaar meer schenen te hoeven duchten. Vandaag zag ik dan weer een ouder met maar één jong. Hij werd boven op het plastic op de hoop met hout, in een zak waar regenwater was blijven staan, geïnstrueerd hoe hij moest baden. De oude stapte in het water en de jongeman keek dom toe. Toen de oude even later op de caravan was gevlogen en nog wat verder weg, zodat hij uit het zicht was, werd toch een aarzelende stap in het water gezet door de jongeheer. En hij maakte ook wat onwennige vleugelbewegingen om het water over zich heen te gooien. Het ging allemaal niet erg van harte. En toen hij tot het inzicht kwam dat het hem in het vervolg wel zou lukken, staakte hij zijn pogingen en vloog zijns weegs. Maar dat was toch de weg zijns vaders nog.

Jan van Bakel, 22 mei 2007

janvanbakel.nl

Reactie? Mail...

Terug naar boven