Jan van BakelMijn woestijn


Terug naar hoofdmenu
Vorige Entr'acte
Volgende Entr'acte
Archief Entr'actes

Ik hoor u al zeggen: wat staat die man daar nog steeds te roepen terwijl er niemand luistert? U kunt gelijk hebben en u kunt het gemakkelijk zelf nagaan: er wordt niet geluisterd als ik wat zeg. Maar wat u misschien niet weet: het kan mij ook niet schelen of er iemand luistert. Waar het mij om gaat is dat er voor iemand die werkelijk belang stelt in wat er in de wereld gebeurt en zich daaromtrent een oordeel aanmeet de mogelijkheid bestaat na te gaan hoe ik daarover denk. Indien het tenminste een zaak van belang is want met politiek gebeuzel hou ik me niet bezig. En daarvoor moet ik dus gesproken hebben. Wie dat roepen wil noemen zal eerst nog een keer goed moeten nadenken

Het is een berichtje in de krant van vandaag dat mij noopt. Ik ga het niet helemaal citeren maar het gaat over "Kritiek op bestuur islamitische school" (NRC 7-9-07,2). De inspectie heeft kritiek, zegt het stukje, op wat het bestuur van drie genoemde scholen "zeer risicovol" uithaalt tegenover hun dagelijkse leiding. Het schept daardoor natuurlijk voor de inspectie een aanleiding om haar neus in hun zaken te steken waardoor zij natuurlijk hun onderwijsvrijheid gaat bedreigen. Het valt te verwachten dat er een uitzichtloze inhoudelijke discussie ontstaat van welles-nietes enerzijds en anderzijds de zoveelste scheepsramp op de rots van de onderwijswet van 1917. (Wat zou ik graag dat eeuwfeest meemaken.)

Er is in Nederland niet 1 (één) politieke partij die het karakter (moed, lef, hart) heeft om de kwestie van die dwaas georganiseerde kwasi-onderwijsvrijheid aan de orde te stellen op zodanige wijze dat die voor eens en voor altijd definitief geregeld en gegarandeerd is, terwijl anderzijds voldaan wordt aan de enige en allesbeslissende voorwaarde voor de mogelijkheid van een herstel van onze geschonden maatschappelijke samenhang van vandaag. Gebruik voor de eerste keer sinds dat onheilige jaar je hersens en richt de maatschappij zodanig in dat geldt: "Het onderwijs is vrij". Punt uit, en komt dus voor rekening en verantwoording van de inrichters. En ten tweede: "Er is een verplicht, religieus neutraal, onderwijs voor alle ingezetenen tussen 3 en 17 jaar", dat van overheidswege wordt verzorgd, kosteloos beschikbaar is en geen voorkeur vertoont voor enige groepering of groeperingen binnen de bevolking. Je voert het vandaag in en start een overgangsperiode waarbinnen iedere bestaande school kan vragen om erkenning van te behoren tot die tweede categorie. Met uiteraard de bijbehorende consekwenties.

Niemand praat daarover in dit land. Iedereen weet dat je daarover niet mag praten. Geen enkele partij in dat parlement komt op die gedachte of durft er de mond over los te doen. Schijnheilig gebazel over onderwijsvrijheid en onwettige bemoeizucht als er weer eens wat niet deugt. Kom in mijn woestijn, dan hoor je nog eens wat.

Jan van Bakel, 7 september 2007

janvanbakel.nl

Reactie? Bericht: jan.van.bakel@gmail.com.

Terug naar boven